Yonca Ekimi Nasıl Yapılır :

Yonca Ekimi  yapılırken  Rekor  Gelişim, sürülmüş  toprağa serpilir ve yonca ekimi  ondan  sonra   yapılır. ekim  sonrası  zaten  tırmık  yapılacağından  toprağa   yonca tohumu  ile birlikte   karışır. Yonca ekilecek alana  illaki Rekor  Gelişim ekerken  değilde,  ekmeden  önce de   uygulayabiliriz. Sürülmüş  bir toprağa, saçıldıktan sonra,  bir ızgara  yada   çapa  çekilirse eğer   yonca   ekilinceye   kadar toprağı  çalıştırıp  tavlandırıp  çimlenmeye  çok  daha   güzel  hale getirir.

Ekim zamanının belirlenmesinde toprak sıcaklığı ve nemi etkilidir. Ekimler sonbaharda ilk donlardan en az 4 hafta önce (Eylül – Ekim); ilkbaharda ise son donlardan sonra ve kurak yörelerde de son yağmurlardan en az 4 hafta önce  tamamlanmalıdır. Ekimler imkanların elverdiği ölçüde erken yapılmalıdır. Böylece bitki sonbahar ekimlerinde kışa karşı, ilkbahar ekimlerinde de kuraklığa karşı daha dirençli olabilir.

            Yonca pratik olarak küçük (1-5dekarlık) alanlarda serpme olarak, 5 dekardan büyük alanlarda ise mibzerle sıraya ekilmektedir. Sıraya ekimlerde hem tarlanın her tarafına tohumlar homojen dağıtılmakta ve gereğinden fazla tohumluk kullanılmamış olmakta; hem de tohumlar istenen derinliğe bırakılabildiğinden çıkış güvence altına alınabilmektedir.

            Sıraya ekimde sıra arası mesafe ve ekim derinliği önemlidir. Genel olarak ot üretiminde sıra arası 15-20 cm, ekim derinliği ise toprak yapısı ve tav durumuna göre 0,5-2 cm arasında olmalıdır.

            Ekim yonca mibzeri ile yoksa sıfıra ayarlanmış hububat mibzeri ile yapılır ve üzerinden baskı (merdane)  geçirilir. Dekara 2-2.5 kg tohum yeterli olmaktadır.

            Serpme ekimde ise, usulüne uygun olarak hazırlanmış tohum yatağına yeterli oranda (3-3.5 kg/da) tohumluk serpilir ve tohumların toprakla karışmasını sağlamak için üzerinden tırmık ve silindir geçilir. 

Comments are closed.